Výlety nejen do minulého století


Naše zájezdy

1. Tuzemské zájezdy

 Těch zájezdů, které Klub připravil a realizoval, neváhám říci, bylo několik desítek, sám jsem se jich se svou manželkou s oblibou účasnil, jejich program byl vždy nejen bohatý, ale i promyšlený. Duší zájezdové činnosti byl Zdeněk Hlaváč, který naši maličkou zemi systematicky studoval a pro každý rok trvání klubu připravil až několik zájezdů. Některé byly půldenní, jednodenní, ale – zvláště v prvních letech činnosti Klubu – i několikadenní, až týdenní. Zdeněk dokázal jejich program nejen pečlivě připravit, ale jednotlivé objekty, jejichž návštěvu plánoval neopomněl obtelefonovat, program vykorespondovat, pojistit osobní účast povolaného průvodce. Nejsem schopen poskytnout ani úplný seznam, a kdyby takový existoval, vyčerpávající popis bohatství jednotlivých zájezdových programů by určitě scházel. Jen pro ilustraci vyberu několik málo, reprezentativních a pro mne dostatečně památných.

S ohledem na rozsah jsem informace o jednotlivých zájezdech umístnil samostatně formou souborů ke stažení. Podívejte se na Zájezdy-Orlické hory.doc (7,1 MB)jakož i na Zájezdy - Praha, Tatry.doc (4,5 MB)

 

2. Zahraniční zájezdy

 Nebylo jich tolik jako těch tuzemských, ale ani ne málo, většina jich směrovala k jižním sousedům, do Rakouska. Připomínám si zájezd po blízkém okolí – Dolním Rakousku, několik zájezdů do Vídně, ale ten nekrásnější, nejnáročnější, směroval do Horního Rakouska, oblasti Solné komory. V souvislosti s tuzemskými zájezdy jsem vzpomínal na našeho “zájezdového referenta“, Zdeňka Hlaváče. Důsledně odmítal jezdit do zahraničí, říkával, že za hranice pojede, až k tomu nebude potřebovat pas! Nemohl tušit, že vývoj EU této jeho zásadě už v našich dnech vyhověl, jeho cesty, žel, vedou už jen po nebeských výšinách. Jestliže se nemýlím, většinu zahraničních cest organizovala někdejší předsedkyně našeho klubu, Slávka Čuprová, která naše aktivity sleduje už také jen z končin, nám nedostupných.

Dolní Rakousko

Časově nedovedu tento zajímavý a svým programem bohatý zájezd zařadit, unikají mi i některé detaily, například nejsem si jist s názvem naší první zastávky, zříceniny hradu, jestliže se nemýlím byl to Hartestein. Podívejte se na Dolní Rakousko, Vídeň.doc (6 MB). Naše zájezdy pokračovaly výletem do další lokality - více se dovíte na Solnohradsko.doc (5,9 MB)

 

3. Poslední zájezd do Tater v naší společné vlasti

 Byl to jeden z velkolepých týdenních pobytových zájezdů, kombinovaný, Klubu důchodců a někdejšího rosického Kulturního domu, asi tak v září 1990. Program, jako vždy, do detailu připravil Zdeněk Hlaváč, nebyly to dokonce jen a jen Tatry (Vysoké i Nízké), ale i pamětihodnosti Východního Slovenska. Z událostí týdne jsem natočil film 8 mm, ozvučil a jeho jednotlivé kapitolky uvedly vtipné kresby Ladíka Kožinu. Škoda, že se dá už jen s obtížemi reprodukovat. Jak probíhal, dovíte se na Poslední zájezd do Tater.doc (1,8 MB)