Výlety nejen do minulého století


Manželství

Dodatečně přiznávám, byl to kus odvahy, pouštět se do laického, neodborného vymezení, co, vlastně kdo je to muž, kdo je to žena. Asi to byl pokus, který nutně musel vyústit malinko do neurčita, protože podobný rozdíl, jaký je mezi nebem a zemí, ohněm a vodou, je nejen mezi pohlavími, ale také mezi jedinci téhož pohlaví. Takže možnost nějakého zevšeobecňování je sporná. Ale mé úsilí má přes jeho neodbornost své logické pokračování, musím si položit otázku, čím je muž + žena, čím je jejich soužití, třeba i neformální, hlavně však to formální, zvané manželství, co s ním všechno souvisí. Snad nebude vadit, když se nebudu opírat jen o své myšlenky, když si vypůjčím zajímavá moudra od osobností, které se nad touto institucí zamýšlely.

 

 

Ta odvěká, nesčíslně krát opakovaná zkouška propojit dva tak nesourodé jedince, dva zcela rozdílné živly, dvě naprosto rozdílné bytosti má jen občas přijatelný výsledek, častěji dává vznik čemusi amorfnímu nebo naopak, substanci výbušné, opakovaně explodující.

„Manželství je právě tak cenné jako ti, jež spojuje – obvykle tedy nestojí za nic“, varuje Friedrich Nietzsche. A z toho to všechno vyplývá, skutečný Muž a skutečná Žena, jedinci, kteří si plně zaslouží toto označení či spíše ocenění, nejsou až tak časté. A pravděpodobnost, že by se sešla dvojice, jejíž obě součásti snesou porovnatelná a přitom nejvyšší měřítka, asi není příliš velká. Nejčastěji se asi setkáváme s dvojicemi nesmírně rozdílných vlastností, a tedy i kvalit, výsledek potom odpovídá tvrzení, či životní zkušenosti citovaného myslitele. 

Heinrich Heine to vyjadřuje velmi lapidárně: „Dobrá manželství jsou tak vzácná, že by se měla naložit do lihu“.

Začíná to samozřejmě jakousi předehrou, snad ještě stále převážně láskou (asi jsem optimista, dnes nejspíš častěji sexem, možná i jinak, na základě chladného kalkulu). A z toho už vyplývají rizika s navazujícím krokem spojena. Neboť asi často platí, co poznamenal předchůdce moderní americké literatury 20. století Ambrose Bierce už před více než sto lety: „Láska je dočasné pominutí mysli, které se léčí manželstvím.“ Podobných názorů najdeme více, například Patricie Holečková, naše současná autorka aforismů varuje: „Některé lásky končí manželstvím, některé manželstvím končí.“ A dokonce láska na první pohled? Nezapomíná na výstrahu: „Láska na první pohled je často jen na první pohled láskou!“

Ještě jedno „zahájení“, které vyjadřuje prý „mezinárodní znak pro manželství“. Nevím, v mé představě není až tak časté, není asi přece jen tolik mužů schopných vybrané krasavici se správnými mírami nabídnout platební kartu s dostatečně tučným kontem.

 

 

Zajímavé, ve škole do nás roky hustí vědomosti o dějinách světa, našeho státu, válek, nálezů a vynálezů, učí nás psát, číst, orientovat se v zeměpisu, gramatice ba i finančnictví, ale ještě nikoho nenapadlo naučit jinocha a dívku, mladého muže a ženu, zorientovat se v něčem tak potřebném, jako cesta k rozumnému, harmonickému soužití muže a ženy.

Dobrá, naděje umírá naposled, i manželství může dopadnout na jedničku, no, raději něco slevme hned zpočátku, na dvojku či dvě mínus a zkusme to, jak to zkusili miliony před námi, vstupme do stavu manželského. Jak si v něm počínat?

 

 

První dobrá rada klasika, Williama Shakespeare, kterou nalézám, zní: „Před manželstvím mějte oči otevřené, v manželství je potom trochu přimhuřte.“ V každém případě akceptujte toto jařmo z lásky, bez postranních úmyslů, už staré skotské moudro konstatuje:  „Nežeň se z rozumu, peníze si můžeš vypůjčit levněji.“ Manželství ovšem může být v něčem přece jen užitečné, tvrdí Brigitte Bardot: „Láska je slepá. Manželství je ten nejlepší oční lékař.“

Čím je manželství, co s ním souvisí, o tom přemítá mnoho myslitelů. Citujme malý výběr.

 • Že jsi ji miloval, bylo přirozené. Že jsi ji slíbil manželství, byla hloupost. Ale že jsi dodržel slovo, to bylo šílenství - Johann Wolfgang Goethe
 • Muž je lyrický, žena epická, manželství dramatické  - Novalis 
 • V manželství existují jen povinnosti a žádná práva - Friedrich Nietzsche
 • Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutat násilím - Molière‎
 • Manželství je povinnost poskytovat někdy i čtyřicet let byt a stravu dceři jiného muže - Jean Anouilh‎
 • Manželství je loterie - Anglické přísloví (G.B.Shaw to popírá: v loterii se někdy i vyhrává)
 • Je sice pravda, že mnoho mužů nenalezne v manželství to, v co doufali. Na druhé straně je však pravda, že je tam naštěstí zřídka čeká i to, co si zaslouží - Charlie Chaplin
 • Ideální manželství má dva předpoklady, muž musí být hluchý, žena slepá - Sokrates
 • Manželství je přístřešek, do něhož při každé bouři trochu zateče -  Buddha
 • Podařené manželství je div světa - Jan Werich
 • Manželství je pokus a každý pokus něco stojí - Oscar Wilde
 • Manželství - to není ani peklo, ani ráj, ale prostě očistec - Abraham Lincoln
 • Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, vždycky spíše litoval manžela než námořníky - Friedrich Nietzsche

Ne, nenechte se odradit, další myslitelé si manželství považují, udílejí dobré rady, jak do toho.

 • Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty - André Maurois
 • V manželství je třeba lásku spojovat s přátelstvím - Josef Václav Sládek
 • Manželství musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost, obapolná důvěra a neomezená svoboda - Božena Němcová
 • Manželství je lodí, která se často plaví rozbouřeným mořem, na níž je více ceněno umění ženy kormidelnice než muže kapitána - Gustav Freytag
 • Štěstí v manželství záleží na dobrém zdraví a špatné paměti - Ingrid Bergmanová
 • Hlavní věcí v životě je zvládat strach, hlavní věc v manželství je učit se zvládat nudu -  Gabriel García Márquez
 • Manželství samo o sobě není ani dobré, ani špatné, úspěch a nezdar je jedině ve vás -André Maurois
 • V manželství je třeba lásku spojovat s přátelstvím - Josef Václav Sládek
 • Manželství je úsilí a čin. Či řada drobných skutků, chcete-li. Anebo nehod, neshod, jejich řešení a trpělivosti - Miroslav Horníček
 • Láska musí mít stále před očima to, čím se vyznačuje společný manželský život, totiž oddanost, výlučnost a stálost; a musí se o to zřetelně a upřímně usilovat. Jinak to není láska - Karl Barth

Samozřejmě přes dobrou vůli a snahu jsou tu jistá úskalí, lapidárně jejich důsledky v souhrnu vyjadřuje Jack Benny: “ Moje žena Mary a já jsme spolu čtyřicet sedm let a za celou tu dobu jsme neměli jediný důvod, abychom začali přemýšlet o rozvodu. O vraždě mockrát, ale o rozvodu ani jednou.“ Tím úskalím je nejčastěji ten / ta třetí, pozor na to! Henrik Ibsen varuje: „Manželství je království dvou, třetí tam nemá co dělat“. Ale:

 • Pouta manželství jsou tak těžká, že se musí spojit dva, aby je unesli - někdy i tři. --Alexander Dumas mladší
 • Miloval jsem jednu a tutéž ženu jednačtyřicet let. Jestli se to manželka dozví, zabije mě - Henry Youngman
 • Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí - Oscar Wilde
 • Manželé jsou dobří milovníci, jenom když klamou své ženy - Marilyn Monroe
 • Přiznání je polehčující okolnost u soudu, ale ne v manželství - Jan Sobotka

Vstupujeme-li do stavu manželského, věřme, že ta odvěká, nesčíslně krát opakovaná zkouška propojit dva tak nesourodé jedince, dva zcela rozdílné živly, dvě naprosto rozdílné bytosti, má občas přece jen přijatelný výsledek, i zde platí staré známé „Nulla regula sine exceptione“. Zvláště nenarazí-li na sebe dva tak rozdílné bytosti jako Lady Nancy Astor (byla první ženou, která se stala členem britské Dolní sněmovny) a Sir Winston Churchill (měli spolu nesčetné půtky). Tradují se jejich výroky:

Lady Nancy Astor: Kdybyste byl mým manželem, dala bych Vám do čaje jed!

Sir Winston Churchill: Kdybyste byla moji ženou, tak bych ten čaj vypil!

   A rada mužům od autora, muže: „Proč bychom zrovna vlastní manželku neměli milovat? Vždy je to taky ženská (Gabriel Laub)!“