Výlety nejen do minulého století


Žena – z pohledu muže

Bylo by nespravedlivé, nepokusit se vyjádřit, co je Žena, když jsme už zkusili popsat Muže. Přiznávám, je to úkol daleko těžší a nutně bude poznamenán ne zcela nestranným pohledem muže. Zkusme to nejprve něčím poetickým „Ženy jsou běloučký cukr v tom hořkém kafi života“ říká Jaroslav Seifert, a Miroslav Horníček dodává „Žena je nejen věčnou, ale prvotní inspirací nejen v umění, ale ve všem konání.“ Jsou, pravda, i názory protichůdné.

 

 

Jeden z názorů ženy na Ženy jsem nalezl na internetu, autorku se mi nepodařilo zjistit.

Žena: Pokud si pokládám otázku, jaká má být žena, tak odpověď mi přijde jediná možná. Žena by se měla snažit být co nejatraktivnější. Atraktivita je součtem mnoha veličin. Měla by svým vystupováním reprezentovat sebe i svého partnera. Měla by být také co nejvíce vzdělaná a soběstačná. Měla by se snažit být co nejkrásnější a nikdy nevypadat zanedbaně. Ani na jednu oblast by žena neměla zapomínat. Některé ženy jsou krásné a krása je jejich největší výhoda. Jiné jsou zase více inteligentní. Vždy ale žena musí rozvíjet všechny stránky své atraktivity. Je jasné, že někdo je přirozeně krásnější, někdo méně. Je chybou ale rezignovat na to, abych se v každém směru ze sebe pokusila vytěžit maximum. A je chybou zaměřit se jen na jednu svou výhodu a ostatní nechat být.

Wikipedie k ženě přistupuje jako k Muži, poměrně všedně a nezajímavě

Žena je dospělý člověk samičího pohlaví. Slovo žena se používá pro označení pohlaví člověka nebo role ve společnosti. Člověk opačného, tzn. samčího pohlaví je muž. Žena, která porodila dítě, je matka. Dítě samičího pohlaví je dívka, i když tento termín se dnes užívá i pro mladé ženy (to všechno by nás asi vůbec nenapadlo – ale, je to vědecky přesné).

Již od pravěku měly ženy, podobně jako muži, rozdílnou roli ve společnosti. V lovecko-sběračských společnostech ženy měly téměř výhradně na starosti sbírání rostlinné potravy, kdežto muži lovili pro maso. Během starověku a středověku se ženy staly většinou podřízenými ve vztahu k mužům a vykonávaly především práce spojené s udržováním domu a výchovou dětí. Výdělek zajišťoval především muž. (O tom už jsme rovněž hovořili v souvislosti s mužem).

Dnes se tato role mění. Během 20. století většina zemí umožnila volební právo žen a změněné ekonomické podmínky v nich umožnily a podporovaly nezávislost žen. Ačkoli většina žen se stále stará o děti a domácnost, jejich role už není tak vyhraněná.

 

 

Wikicitáty o ženách jsou poměrně bohaté, ale o Ženě vypovídají jen nepřímo a jsou mnohdy protichůdné.

 • Můžeme odhadnout mnohé, ale nemůžeme odhadnout nic z myšlení a konání ženy. – Miroslav Horníček
 • Žena neví, co chce, ale nedá pokoj, dokud toho nedosáhne. – Oscar Wilde
 • Ženám nerozumím. Nerozumí jim nikdo. A nejméně si rozumějí ony samy. – John Wyndham, Chocky

 

 • Snem ženy je mít malou nohu a žít na velké. – Julian Tuwim
 • Jdeš-li mezi ženy, vezmi s sebou bič. – Friedrich Nietzsche
 • Je snadné rozlišit romantickou ženu od praktické, neboť jedna touží být Julií proto, aby ji stvořil Shakespeare, a druhá proto, aby pro ni zemřel Romeo: ale je těžké rozlišit, co z toho je romantické, a co praktické. – Zdeňka Ortová
 • Žena je jenom žena, ale dobrý doutník, to je pokouřeníčko. – Rudyard Kipling (verš z básně The Betrothed - Snoubenci)
 • Strašné je, že nelze žít ani s ženami, ani bez nich. – George Gordon Byron

 

 • Krásná žena nemá být příliš inteligentní. To rozptyluje pozornost. – Marcel Achard
 • Proti krásné ženě, která mlčí, nelze nic namítat. – Thomas Mann
 • Na hezkou ženu je příjemné pohlížet, s rozumnou je příjemné žít. – José Ortega y Gasset

 

 • Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov. – čínské přísloví
 • Dobrá žena je jako přístav v bouři; špatná jako bouře v přístavu.

 

 • Je jen jeden způsob, jak zacházet se ženami. Bohužel ho nikdo nezná. – Charles Cholin (možná je jenom příliš složitý – dodávám já)

 

Jak si vykreslují ženu snů muži jednadvacátého století – a co nato vědci?

Změnil se jejich názor na ideální partnerku nebo se jejich představy stále točí kolem vyžehlené košile a šťavnaté pečeně servírované u fotbalového zápasu? Podobné otázky si kladl výzkum provedený na Univerzitě v Iowě, který se snažil rozkrýt představy moderního muže.

Muž jednadvacátého století prozřel. Pochopil, že inteligentní žena se sice nikdy nenaučí, k čemu slouží všechna zajímavá tlačítka na jen zřídka kdy používané troubě, do společného života však toho vzdělaná žena přinese mnohem víc. A tím se myslí nejen bohaté znalosti a zkušenosti, ale také peníze.

Ano! Moderního muže přestala bavit hra na odvážného lovce a tichou slepičku, která hlídá hnízdo. Muž nového milénia se již nechce vyžívat v roli samoživitele. Od své partnerky naopak očekává, že bude ambiciózní a z rodinného rozpočtu si bude nejen brát, ale především do něj přispívat.

A další názor: Našim babičkám stačilo, když uměly upéct vynikající bábovku a byly pěkně ustrojené, hodné a poslušné, takové je totiž chtěli jejich muži mít. Dnešní pánové jsou ale o něco náročnější. Nespokojí se s tím, že jejich manželka je hospodyňka pořádná, která o dvanácté oběd podává, ale touží po ženě inteligentní, ambiciózní a oduševnělé.

Nakonec jsem se pokusil přece jen shrnout, co napadá mě, slyším-li pojem žena

 • V průběhu života se řídí spíše citem a intuicí, než na základě chladného kalkulu
 • Umí vytvořit opravdový domov, jeho atmosféru, ovzduší
 • Dovede usměrňovat ekonomické zázemí rodiny, své děti podpořit v jejich osobním rozvoji, pomoci nasměrovat jejich život, aniž by jim diktovala, vnucovala své představy
 • Na životních křižovatkách často ztrácí rozvahu, nejednou panikaří a neumí se racionálně rozhodovat – od toho jsme tu my, abychom ji zorientovali
 • Ne vždy umí odhadnout své vlohy a možnosti a svůj život organizovat tak, aby je stále více využívala, raději se nechává volně nést životem – ve své bezradnosti je ale docela roztomilá
 • Jen vzácně má své vyhraněné koníčky a záliby (výjimkou jsou dámy na internetu)
 • V manželství a lásce je mnohdy nevypočitatelná, pohybuje se od krajnosti ke krajnosti – o to jsou příjemnější některé ty vzácné chvíle

A závěr?

Ještě že jsou, jsou přitažlivé až svůdné, ne zcela prohlédnutelné, ne zcela vypočitatelné, ale život bez nich by byl nesmírně fádní, bez šťávy, bez vzruchu, bez překvapení…

 

 

A vlastně by ani nebyl!

Ilustrace: wikipedia, https://obrazky.superia.cz/zeny