Výlety nejen do minulého století


Pozvánka na besedu "Byl jednou jeden klub důchodců"

31.05.2009 07:45

 

Rád bych vám připomenul jeden malý úsek z činnosti našeho někdejšího rosického Klubu důchodců. Na den 12.6 jsem připravil tři asi půlhodinová videa, které budou dokumentovat dva proudy dosti rozsáhlých aktivit rosických seniorů. Bude se konat v 18  hod v Rosicích, v Městské knihovně.

 První video jsem nazval „Orlickými horami“ a je záznamem mimořádně bohatého programu jednoho zájezdu, řekl bych „miniklubu“ pro 10 účastníků, který jako obvykle vymyslel, naplánoval a do posledního detailu zajistil Zdeněk Hlaváč. Na týden jsme se zabydleli v rozkošné zemědělské usedlosti v Líšnici, odkud jsme den co den vyráželi do zajímavých míst.

Samotná cesta do Líšnice byla protkána řadou zastavení: na zámku Nové Hrady, v Litomyšli.

 Druhý den jsme začali v Deštném, pokračoval návštěvou Šerlichu, Nového Města nad Metují a památky 2. světové války, pevnosti Dobrošov. Mnoho času nám už nezbylo na prohlídku zámku Opočno, který svými arkádami připomíná Rosice. Ve středu nás čekala další nezničitelná pevnost Hanička s výkladem kousku vojenské historie. Pokračovali jsme v Kunvaldu, u památníku učitele národů J.A. Komenského, prohlídkou památného „Domu na sboru“. Zlatým hřebem dne se stala procházka kolem Moravské brány, údolím Divoké orlice. 

 Další den jsme věnovali prohlídce dalšího zámku, Častolovic, o který pečuje osobně paní hraběnka Diana. Jen letmý pohled jsme věnovali zámku v Doudlebích. Další zastávku tvořil Letohrad, okolí muzea řemesel. Kamera nezapomněla zaznamenat ani naše dočasné sídlo, Líšnici a její krásnou řeku Orlici.

 Naše výlety pokračovaly návštěvou hradu Litice, obdivovali jsme výtvor techniky, malou vodní elektrárnu v podhradí a sérii prohlídek zámků jsme ukončili v Rychnově nad Kněžnou. Kus dávné historie naší země jsme si připomenuli ve středisku experimentálního archeologického výzkumu Vila Nova. Den končil milou osobní návštěvou příbuzných spisovatelky Jindřišky Smetanové v půvabných Říčkách. Jedním z posledních bodů našeho zájezdu byla návštěva přehrady a elektrárny na Pastvinách, nebyla poslední, ale kamera již nestačila více zaznamenat.

 Děj dalších dvou videí se odehrává v Rosicích; popisují dvě velkolepé důchodcovské akce v někdejším kulturním domě. Mají společné téma „ Klub důchodců v akci“. První popisuje Májové setkání v r. 1998, tedy kousek historie klubu. Druhé pod názvem „Veselí nám sluší“ se vrací pouze do roku 2004. Oba dokumentují jak bohatý program dokázali pro sebe i pro ostatní rosické seniory připravit členky a členové klubu; lví podíl na nich ovšem měli „naše režisérka“ Anička Petrčková a nezapomenutelný dirigent Hlaholu Zdeněk Hlaváč, které si už můžeme připomínat jen pomocí těchto obrázků.

 Přijďte si připomenout kousek historie našeho někdejšího Klubu! Zvou kameraman a režisér videí Imra Lencz a vedoucí knihovny Monika Rovná.

 

 

—————

Zpět