Výlety nejen do minulého století


Sám sobě energetikem

 

Celý svět šetří energií - šetřete s námi!

 Takto jsem kdysi nazval jeden svůj článek ke stále mimořádně aktuální otázce energetických úspor. Člověk se občas vrací ke starým láskám a rozhodl jsem se také k malému návratu. Jenomže, za těch bezmála dvacet let, co jsem v tomto směru vyvinul nemalé úsilí, svět už pokročil vpřed a k tématu byly napsány tisíce stránek a denně nové přibývají. Stojí asi proto zato nejprve se trochu porozhlédnout co například nabízí svět internetu.  Proč vlastně šetřit energií ?

 Snad nepřeháním, když budu tvrdit , že nejeden z nás je postaven před novou, stále rostoucí "finančně - energetickou krizi". Ceny elektřiny, topných plynů, tepla, uhlí i pohonných hmoty pro naše automobily dramaticky rostou, šetření všemi formami energie se pro naše kapsy stává životní nutností .

 Všichni nemálo žehráme na značně narušené, místy dokonce zničené životní prostředí, na jehož stavu se nemalou měrou podílí i energetika. Nevyrábí pro své potěšení - pouze se snaží vyhovět našim požadavkům. Energetické úspory v našich domácnostech by mohly být našim konkrétním osobním příspěvkem ke zlepšení životního prostředí. Každou ušetřenou kapkou energie snižujeme zatížení přírody škodlivinami, každá ušetřená kilowatthodina, megajoule, decilitr benzínu znamená menší produkci oxidu uhličitého, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, mnohdy i popílku, odpadního tepla,.

 Úspory energie mají význam nejen okamžitý - snižují se nároky na opatření , výrobu a dovoz energetických zdrojů ( uhlí, ropy, plynu , jaderného paliva). Energii budou potřebovat i generace, které přijdou po nás a jejich vyhlídky v tomto směru nejsou nejlepší. Snížením naší spotřeby přenecháváme tyto cenné statky budoucím generacím.

Formou nové prezentace shrnu nejdůležitější zásady šetření energií v domácnosti. Vycházím ze znění, které jsem vytvořil  před téměř dvaceti lety, ale doplňuji je o  širší informace a do jisté míry i o nové poznatky. Více na Měsíc zdarma.pps (2 MB)

 V tomto úvodu jsem se rozhodl i pro malý přehled toho, co pro zájemce o šetření energií nabízí internet. Pokusím se rovněž o malé posouzení jednotlivých poradců a neomezím se jen na prameny tuzemské.

 Ani v češtině toho není málo, zdá se mi, že nejlepší a nejúplnější poradenství v této oblasti poskytuje svým, a nejen svým klientům Pražská energetika (PRE) a to na stránce

https://www.energetickyporadce.cz/osobni-poradenstvi.html  .

Rady PRE, jak šetřit energií jsou takřka vyčerpávající a zahrnují všechny oblasti energetického hospodářství našich domácností. Nezapomínají dokonce ani na takové soudobé oblasti jako je výpočetní technika a své znalosti o tématu si dokonce můžete ověřit jednoduchými testy.

Ani další z významných dodavatelů elektřiny, E.ON neponechává své zákazníky bez dobrých rad, je však v tomto směru úspornější, viz www.energieplus.cz/ . Na straně druhé dovoluje interaktivním způsobem posoudit energetické vlastnosti našich obydlí. Další velký dodavatel se této problematice věnuje na adrese www.posvittesinauspory.cz .

Plynárenský gigant RWE rovněž poskytuje určité energetické poradenství, jak o tom svědčí stránky https://www.setrimenergii.cz/ . Stránky jsou zaměřeny více na úspory tepla v oblasti vytápění a přípravy teplé užitkové vody, úspor elektřiny se prakticky nedotýkají. Zahrnují rovněž několik interaktivních postupů posouzení základních tepelně technických vlastností objektu.

Slovenské stránky, věnované energetickým úsporám https://www.greenpeace.org/slovakia/campaigns/energia/alternativna-energetika/31-tipov nabízejí 31 základních doporučení jak na energetické úspory domácnosti, myslím, že stojí zato je prohlédnout, jako základní informaci pro tuto oblast. Slovensko sází v tomto směru i na mladé pokolení a https://www.ekoenergiaoz.sk/ je příkladem jak na výchovu k účelnému energetickému / ekologickému chování už na základní škole.

Úsporám energie se neméně intenzivně věnují i země se životní úrovní daleko vyšší než je ta naše, a pokud vám vyhovuje němčina, určitě bude stát zato seznámit se s jejich přístupem k tomuto problému, jemuž přikládá značný význam celý svět energetiky. Bez bližšího komentáře alespoň tři adresy:

NSR : https://www.energie-richtig-sparen.de/

Rakousko : https://www.arbeiterkammer.at/pictures/d46/Energiesparbroschure.pdf

Švýcarsko : https://www.bfe.admin.ch/dienstleistungen/00466/index.html?lang=de

 Energetickým úsporám jsem se začal věnovat důsledněji už před dvaceti lety. Se svým spolupracovníkem Jiřím Ježem a mladým redaktorem Čs. rozhlasu Michalem Plachým jsme se po dva roky formou malé kampaně, nazvané Měsíc zdarma snažili přimět posluchače rozhlasu k šetření energií. Kde se vzal její název, jak probíhala najdete na mých stránkách https://energetik-vv.webnode.cz/energeticke-uspory/. I na tomto webu najdete prezentaci, o které se zmiňují výše. Svět od té doby vykročil vpřed, ale nejedno naše tehdejší doporučení je stále platí. V dalších příspěvcích se k nim vrátím.