Výlety nejen do minulého století


Muž a Žena - Žena a Muž

Na tato témata vzniklo v mých úvahách nejedno pojednání. Snad by vás mohlo zajímat, naleznete je tu pěkně pohromadě. A vůbec neznamená, že s mými názory, s mými poznatky musíte souhlasit. Ty své můžete směle vyjádřit, ať už budou blízké nebo na hony vzdálené.

Muž

 

Jak tato úvaha vznikla? Jistá dáma, zpochybnila mé mužství, v jednom mini-fejetonu jsem se žertem totiž zmínil o potížích starých pánů s prostatou (Bože, jak šťastná by byla podstatná část mužské populace, kdyby to bylo vyhrazeno pro stáří!), s vyprazdňováním (Pane, co by zato daly i podstatně mladší ženy, nebýt jich!). Prý to s určitostí znamenalo ztrátu mužství, jeho pravé podstaty. Podivná představa, asi je pro ni mužem jen výkonný samec, raději nadsamec. Tak jsem si ale pro jistotu položil otázku, co je to muž!

Nejprve jsem hledal ve wikipedii, ve zdroji znalostí všeho druhu. Co jsem se dozvěděl:

Muž je dospělý člověk samčího pohlaví (jak objevné!). Slovo muž se používá pro označení pohlaví člověka nebo role ve společnosti (to by mě vůbec nenapadlo).

Již od pravěku měli muži, podobně jako ženy, rozdílnou roli ve společnosti. V lovecko-sběračských společnostech měli muži téměř výhradně na starosti lov pro maso, kdežto ženy sbíraly rostlinou potravu. (Dnes je spíše jejich úlohou lov financí, ženy je s oblibou utrácejí.)

Muži se od žen liší i svým chováním. Obvykle se považují za agresivnější než ženy. V mezilidských vztazích jsou ale muži a ženy zhruba stejně agresivní…

 

 

Muži jsou

 • odvážnější a dobrodružnější než ženy,
 • soutěživější, ale také houževnatější než ženy,
 • sebevědomější (až pyšnější) a vykazují lepší vůdcovské schopnosti než ženy,
 • lépe se sebeovládající a méně citové,
 • techničtější a s lepšími organizačními schopnostmi než ženy,
 • abstraktněji myslící než ženy,
 • neupravenější než ženy.

Dodávám: žádné takovéto zobecňování neplatí bez výhrad. Znám muže strašpytle, jimž musí každé sebejednodušší rozhodnutí napovědět žena, naprosté technické antitalenty, pro něž je zatlouci hřebík nezvladatelně složitým úkonem – a naopak. Ženy myslitelky jsou možná vzácné, ale několik obdivuhodných příkladů bychom přece jen našli. Neupravený muž? Snad není tak častý a vzácně se vyskytuje i metrosexuál, a snad není častý ani jeho opak, retrosexuál.

Potom jsem hledal moudré výroky uživatelů internetu, dalo dosti práce něco vygooglovat:

Žena 1: Mám jasno. Síla, ale nejenom fyzická, hlavně psychická. Takže v podstatě odolnost. To, že dokáže ustát všechny možný překážky v životě a dokázat na sebe vzít i ty překážky, které jeho a jeho ženu trápí jako pár. Když dokáže být ženě oporou a neopustí jí při prvním závažnějším průšvihu. A pak - když umí být gentleman. Když ví, jak se má ke komu chovat.

Stručné, jasné, srozumitelné!
 

 

Žena 2: Slovo dělá chlapa, ten, jehož slovo nic neznamená, pro mě nemá mužnosti ani za mák, což mám tak nějak spjato i se ctí a charakterem jako takovým. A děda, to byla dokonalá kombinace všeho - cti, věrnosti, životních zkušeností, síly, nestrojené upřímnosti, odvahy, ale i obětavosti, empatie, humoru a až dětsky jemné něžnosti, dokonale vyvážená souhra tvrdosti i citlivosti v jednom, se životem se moc nesral (ani život s ním), o to víc jsem na něm obdivovala jeho lidskou stránku, která byla bezmezná a odzbrojující. Typický chlap, který toho moc nenamluvil, ale co mluvilo za něj, to byly hlavně činy. A hlavně též rodina pro něj byla nedotknutelná a svatá, nic nad to neexistovalo. Za celý život jsem potkala na vlastní oči jen dva takové exempláře, svého dědu a pak jednoho, který mi před lety zkomplikoval život o trochu víc, ale krásně.

Neméně jasné a dokonce s příkladem ze života!

 


 

 

Wikicitáty jsou vtipné, pozoruhodné, ale vlastně o muži, o mužství mnoho nevypovídají; nicméně mě některé zaujaly:

 • Velcí mužové jsou ti, kteří chápou, že duchovno je silnější než jakákoliv materiální síla. – Ralph Waldo Emerson
 •     Nesuď muže podle vizáže. Čím hustší knír, tím řidší pytel s penězi má. – Kyrgyzské přísloví
 • Kavalír je muž, který při tipování ženina věku vyslovuje takové číslice, na které si ona sama již ani nevzpomíná. – Zdeňka Ortová
 • No jó, mužský, ti nestárnou. Šediny je zdobí, brýle jim svědčí, vrásky jsou sexy. Žádné křečové žíly. Žádná celulitida. Žádné klimakterium. Ale pak najednou… zdechnou. – Věra Chytilová
 • Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy. - Jean Jacques Rousseau
 • Žena, která vidí na muži krásnou látku, odmyslí si toho muže. Muž, který vidí krásnou látku na ženě, odmyslí si tu látku. – Miroslav Horníček
 • Uvidíte-li muže, který při pohledu do dálky mhouří oči, můžete bezpečně prohlásit, že je krátkozraký. Vidíte-li ženu, která činí totéž, nemůžete vědět, zda je krátkozraká, či zda se jí mhouření očí zalíbilo v popisu Anny Kareniny. – Miroslav Horníček

 

 

Nakonec jsem se pokusil shrnout svoji představu o muži, o mužství. Muž:

 • Umí si vytyčit životní cíl, s přibývajícími lety stále jasnější, a jít za ním, umí je v pravý čas korigovat, usměrňovat
 • Na životních křižovatkách neztrácí rozvahu a umí se racionálně rozhodovat
 • Umí odhadnout své vlohy a možnosti a dovede svůj život organizovat tak, aby je stále více využíval
 • Celý život se podle svých možností zdokonaluje, vzdělává se, tříbí se v manuální dovednosti
 • Umí zabezpečit svoji rodinu, vytvořit jí ekonomické zázemí, své děti podpořit v jejich osobním rozvoji, pomoci nasměrovat jejich život, aniž by jim diktoval, vnucoval své představy
 • Umí hospodařit, rozumně distribuovat rodinný rozpočet
 • Usiluje o určitou všestrannost či vícestrannost
 • Má své koníčky a záliby, ale nepodřizuje jim bezhlavě svůj život, ani život rodiny
 • V manželství a lásce usiluje o partnerství, ne o diktát, ale nespokojí se ani s úlohou „poskoka“

Možná vás překvapí, o sexu nikde ani slovíčko. Že by v porovnání s ostatními atributy byl až tak nedůležitý? Snad stačí „láska“, sex je její přirozenou součástí. Sex bez lásky, nevím! Já vím, je to názor staromódní, ale dokonce i Justin Timberlake (*1981) tvrdí, že mít intimní vztah s někým, koho nemilujeme, je špatný nápad. Protože jeden z partnerů bude vždycky zraněný.

na a Muž