Výlety nejen do minulého století


Historie amatérského filmu a videa

Zajímavou kapitolkou našich životů, zvláště nás, dříve narozených, je vývoj techniky, který se kolem nás odehrával, který na straně jedné neustále zlepšoval naše životní podmínky, poskytoval stále větší pohodlí, na straně druhé nabízel stále nová a nové možnosti podílet se na vymoženostech rozvoje kultury a to dokonce aktivní formou. Kromě původně nejdůležitějšího média, zvuku, rozvoje techniky záznamu a reprodukce rozhlasového vysílání, trvalý pokrok jsme mohli zaznamenat na úseku záznamu a reprodukce obrazu, fotografie a filmu. Jejich vymoženosti stále větší měrou pronikly i do oblasti osobních zájmů, po fotografii (připomeňme si nástup stále dokonalejší techniky, záznamových materiálů, optiky, kompaktů, digitální techniky) rozvoj techniky zpřístupnil pro amatéry film i video.

Snad bude stát za to, celý ten vývoj alespoň zběžně zmapovat. Protože jde o téma poměrně obsáhlé, rozdělil jsem je do tří kapitol, kterým věnuji samostatnou stránku.