Výlety nejen do minulého století


Rádia, rozhlas

 Jestliže jsem vypověděl, že elektřina doprovázela celý můj život, jejích forem, které můj život poznamenaly, bylo více. Upoutala mě už jako malého gymnazistu. V internátě, v němž jsem bydlel v letech 1941-44, pracoval čilý kroužek radioamatérů, samozřejmě na úrovni doby, primitivní přijímač, krystalka, kterou převážně stavěli, mě okamžitě fascinovala a brzy, jen co jsem našetřil něco potřebných korunek okamžitě jsem se dal do díla. Byl to počátek mé téměř celoživotní lásky, zrod radioamatéra. Možná předznamenala i další kapitoly, které se kolem rádií, elektronek, později tranzistorů a integrovaných obvodů odvíjely.

Blíže o mých zkušenostech s rozhlasem v souboru Rozhlas.doc (1,4 MB)